Blogs van advocaten
in Amsterdam

Vastgoed financiering beëindigd door banken

Vastgoed financiering beëindigd door banken

Het FD pakte gisteren groots uit met de kop “Banken lozen miljarden aan vastgoedleningen” en nu.nl  dat banken slechte vastgoedleningen dumpen.

Een zorgelijke trend die ik binnen mijn praktijk als advocaat financieel recht al een tijd zie ontstaan.

Banken vragen aan vastgoedondernemers om een nieuwe taxatie voor de panden, om de Loan-To-Value ratio (LTV) verhouding te bepalen. Niet alleen zijn die extra taxatie kosten van de bank vervelend, maar ook leidt het vaak tot opeising van in de ogen van banken slechte leningen.

Ondernemer in knel met aflossing

Door teruglopende huurinkomsten is er vaak bij vastgoedondernemers een probleem met de aflossingsverplichtingen. De financiering is vaak destijds door de vastgoedondernemer zo afgesloten, dat de huurinkomsten hierop zijn afgestemd. De huurinkomsten zijn meestal dekkend voor de rente- en aflossingsverplichtingen, waarbij de vastgoedondernemer dan winst maakt door de huren jaarlijks te indexeren en uiteindelijk ook door af te lossen op de financiering. Bij teruglopende huuropbrengsten loopt dat al gauw spaak.

Vastgoedondernemers hopen vaak in de bank een zakenpartner te zien, die inziet dat gedwongen verkoop kapitaalvernietiging betekent. In sommige gevallen zijn banken onder die omstandigheden bereid om de aflossing op te schorten en in sommige gevallen zelfs de renteverplichtingen, totdat betere tijden zich aandienen. Echter, zoals in het FD te lezen is, wordt een lening ook vaak verkocht aan private equity partijen.

Ik moet constateren dat veel banken op dit moment ook aandringen op verkoop van vastgoed, terwijl daar vaak geen, of vaak beperkte juridische basis voor is. In sommige gevallen tracht de bank simpelweg met overwicht tot gedwongen verkoop van de vastgoedportefeuille over te gaan. Weliswaar staat er in de algemene voorwaarden van de bank dat de overeenkomst op elk moment door de bank kan worden beëindigd, een dergelijke opzegging is echter wel gebonden aan de redelijkheid en billijkheid en de opzegging kan ook onrechtmatig zijn. Vaak is het namelijk te kwalificeren als een duurovereenkomst en kan die overeenkomst niet zo maar worden opgezegd. Gekeken wordt dan of er sprake is van een verzuim, of er sprake is van een belang van de bank, of er daadwerkelijk sprake is van een verslechterde zekerheidspositie van de bank, hoe lang partijen al zaken met elkaar doen, et cetera.

Advocaat financieel recht

Mocht u zelf geconfronteerd zijn met een bank die op liquidatie van de vastgoedportefeuille aandringt of hebt u er wellicht vragen over ter zake uw juridische positie, dan kunt u altijd contact opnemen met Jasper Hagers, advocaat financieel recht.

Categorieƫn

Juridisch actueel

Movie

Contact form