Blogs van advocaten
in Amsterdam

advocaat over aansprakelijkheid ING renteswap

advocaat over aansprakelijkheid ING renteswap

ING heeft weer een renteswapprocedure verloren en  daarmee krijgt ING een nieuwe rechterlijke tik over een renteswap

ING moet de verhoogde opslag terugbetalen.

De uitspraak over de verhoogde opslag bij een renteswap werd op 11 november 2015 gepubliceerd.

renteswap aan zorginstelling

Het ging hierbij om stichting S & L Zorg, een stichting gericht op dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. ING heeft een krediet verstrekt van circa 30 miljoen, waarbij ING heeft geadviseerd om zowel een renteswap als een rentecap aan te gaan. Tussentijds heeft ING de opslag verhoogd op de financiering en zich op het standpunt gesteld dat ING de opslag op basis van de kredietovereenkomst mocht verhogen, ondanks dat in het informatiemateriaal van de renteswap en rentecap stond dat rentelasten werden gefixeerd.

klagen over renteswap

In de procedure doet ING Bank een beroep op de klachtplicht en stelt dat de stichting te laat heeft geklaagd. Dat betoog faalt. Verder wordt door de rechter weliswaar overwogen dat in de kredietovereenkomst staat opgenomen dat de opslag mag worden verhoogd, maar de rechter overweegt (kortgezegd) dat de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengt dat ING Bank zich op de verhoogde opslag niet mag beroepen. Daar speelt mee de bijzondere zorgplicht die op de bank rust en dat het hier gaat om een renteswap in combinatie van een kredietovereenkomst die niet los van elkaar kan worden gezien. ING verliest aldus weer een rentswapzaak waarin zij de opslag op de onderliggende financiering had verhoogd. ING heeft nog een beroep gedaan op de stelling dat zij hogere kosten had en dat daarom de opslag moest worden verhoogd (als gevolg van de kredietcrisis) maar dat doet allemaal niet af aan het feit dat het onaanvaardbaar is dat ING onder deze omstandigheden de opslag heeft verhoogd. Daarmee speelt natuurlijk mee dat de renteswap een sterk negatieve marktwaarde kende en dat SNL Zorg niet kón overstappen naar een andere bank. ING Bank heeft dat nog wel ter zitting onderbouwd, maar het mag een algemene bekendheid zijn dat er in de huidige marktomstandigheden geen enkele bank is die een renteswap wil overnemen van een andere bank en al helemaal niet als die renteswap een negatieve marktwaarde heeft, althans niet onder dezelfde condities.

ING veroordeeld tot terugbetaling verhoogde opslag bij renteswap

ING wordt veroordeeld om de verhoogde opslag terug te betalen aan SNL Zorg.

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form