Blogs van advocaten
in Amsterdam

Faillissement DA Drogisterijen, uw rechten als leverancier

Beperk de schade, waarborg uw rechten

Voor u als leverancier is het de komende dagen tijd om uw rechten op de door u geleverde goederen in kaart te brengen en waar mogelijk te waarborgen. Treedt waar mogelijk ook in overleg met de curator.

 

Hoe kunt u als leverancier de schade beperken door het faillissement van DA Drogisterijen

Als gezegd is het nu de tijd voor u als betrokken leverancier om uw rechten te borgen en schade beperkend op te treden door het nemen van maatregelen. Het is afhankelijk van de contractiele relatie die u heeft met DA Drogisterijen welke et is Hetmaatregelen u kunt nemen. In het geval uw rechten niet duidelijk zijn, adviseer ik u contact op te nemen met een advocaat die u hierover uitgebreider kan adviseren. Van belang is in ieder geval dat duidelijk is welk type overeenkomst u met DA Drogisterijen heeft. Is er sprake van een normale koop-verkoop relatie en gelden er algemene voorwaarden, waarschijnlijk de Inkoopvoorwaarden van DA Drogisterijen of heeft u een afwijkende overeenkomst zoals bijvoorbeeld consignatie of concessieverkoop?  

 

Inkoopvoorwaarden DA Drogisterijen, eigendomsvoorbehoud

Indien op uw overeenkomst met DA Drogisterijen de Inkoopvoorwaarden van DA Drogisterijen van toepassing zijn is van belang of u gedurende de onderhandelingen aanvullende zekerheden heeft bedongen, denkt u dan aan met name aan het eigendomsvoorbehoud?

 

Inroepen zekerheden jegens DA Drogisterijen en de curator, boedelbijdrage 

In het geval het voor u mogelijk is om zekerheden, zoals het eigendomsvoorbehoud, in te roepen adviseer ik u om de curator op korte termijn te informeren over deze zekerheden. Uitgangspunt is dat u vanaf datum faillissement slechts met toestemming van de curator goederen rechtmatig kunt terughalen. Houdt u er daarbij wel rekening mee dat in het geval u op enig moment uw goederen mag terug halen de curator een vergoeding zal willen ontvangen voor de door de hem of haar uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot uw goederen en de daarop gevestigde. Dit is de zogenaamde boedelbijdrage.  

 

Overeenkomst beëindigen of opschorten in geval van faillissement

Controleert u in uw overeenkomst of er een bepaling is opgenomen dat in geval van het faillissement van DA Drogisterijen de door u gesloten overeenkomst per direct kan worden beëindigd of dat prestaties kunnen worden opgeschort. Wilt u de overeenkomst opschorten of met onmiddellijke ingang beëindigen en uw goederen terughalen, neemt u dan ook op korte termijn contact op met de curator.  

 

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen over uw rechten jegens DA Drogisterijen of heeft u specifieke vragen over de overeenkomst die u heeft gesloten met DA Drogisterijen en de voorwaarden die gelden en of het voor u mogelijk is om uw rechten in te roepen, neemt u dan contact op met ondergetekende.

 

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form