Blogs van advocaten
in Amsterdam

Bent u huisgenoot van een huurder en zelf geen contractspartij? Ook uw rechten worden beschermd!

Bent u huisgenoot van een huurder en zelf geen contractspartij? Ook uw rechten worden beschermd!

Bent u huurder? Dan is dit artikel wellicht voor u interessant:

Contractuele medehuurder

Indien een persoon, naast een andere persoon als zelfstandige contractspartij is aanvaard, is sprake van zogenaamde contractuele medehuur. Dit betekent dat een zelfstandige huurovereenkomst bestaat tussen de verhuurder en de twee zelfstandige huurders.

Het komt vaak voor dat een verhuurder één hoofdhuurder wil aanwijzen en dat de huurovereenkomst derhalve op één naam komt te staan. De vraag is dan welke rechten u als eventuele medebewoner heeft ten aanzien van het gehuurde. U bent dan immers geen contractuele medehuurder.

Wettelijke medehuurder

De wet biedt bescherming aan personen die geen contractueel huurder zijn, maar wel met de huurder samenwonen. Deze regeling is te vinden in de artikelen 7:266-268 BW. De echtgenoot en geregistreerde partner zijn van rechtswege medehuurder, indien het gehuurde hun hoofdverblijf betreft. Indien bijvoorbeeld de huurovereenkomst ten aanzien van een echtgenoot wordt opgezegd en bijvoorbeeld ontruiming wordt gevorderd, dan brengt dit niet automatisch mee dat ook de andere echtgenoot dient te vertrekken.

Maar ook voor andere huisgenoten dan de echtgenoot of de geregistreerde partner biedt de wet bescherming. Huisgenoten kunnen bijvoorbeeld het medehuurderschap verwerven. De verhuurder kan verzocht worden om de samenwoner de positie van medehuurder te geven. Indien de verhuurder dit weigert kan het medehuurderschap aan de rechter worden verzocht. Aangezien het medehuurderschap alleen bij leven van de hoofdhuurder kan worden verzocht, heeft de wet een aanvullende bescherming opgenomen voor de huisgenoot die niet de positie van medehuurder had.  In dat geval kan de samenwoner -indien de verhuurder geen akkoord geeft- de rechter verzoeken hem toe te staan dat hij de huurovereenkomst mag voortzetten.

Voorwaarden voortzetting huur

De wet stelt hiervoor wel de eis dat de samenwoner minimaal twee jaren zijn of haar hoofdverblijf in het gehuurde had. Daarnaast dient sprake te zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding tussen de overleden huurder en de samenwoner. Uit de rechtspraak volgt dat de voorwaarde van duurzaamheid door objectieve en subjectieve factoren wordt bepaald. Een objectieve factor is bijvoorbeeld hoelang iemand in de woning heeft gewoond en samen met de overleden huurder in de woning zijn hoofdverblijf heeft gehad. Een subjectief component is bijvoorbeeld wat de bedoeling is geweest van partijen. Of u als eventuele huisgenoot aan de voorwaarden voldoet, zal dienen te worden beoordeeld naar aanleiding van de concrete omstandigheden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u adviseren en bijstaan in het overleg met de verhuurder en eventueel het traject naar de rechter. Zoals uit voorgaande blijkt zijn uw rechten goed beschermd, maar dient u daar wel op de juiste wijze aanspraak op te maken. Voor al uw vragen en advies kunt u met mij contact opnemen of met één van onze vastgoedrecht advocaten (telefoonnummer: 020-5210100 of per e-mail: dvanzanten@blenheim.nl

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form