Blogs van advocaten
in Amsterdam

Marktmanipulatie

 

Marktmanipulatie advocaat legt uit

In Hollywood een geliefd thema voor films (recent the Wolf of Wallstreet), maar hoe zit het in Nederland met marktmanipulatie?

Op grond van de Wet op het financieel toezicht is het verboden om bij het beleggen de markt te manipuleren. In deze blog bespreek ik dat verbod en de gevolgen ervan, waarbij ik ook inga op de strafbaarstelling van dit verbod.

Mocht u zelf geconfronteerd worden met de Autoriteit Financiële Markten, dan is het raadzaam om direct contact op te nemen met advocaat gespecialiseerd in financieel recht. De advocaten van Blenheim kunnen u daarin bijstaan.

Marktmanipulatieverbod: de wet op het financieel toezicht

Artikel 5:58 van de Wet op het financieel (toezicht “Wft”) verbiedt marktmanipulatie. Dit verbod kent twee delen:

1.         een verbod tot transactiemanipulatie;
2.         een verbod tot informatiemanipulatie.

Het transactiemanipulatieverbod

Het transactiemanipulatieverbod verbiedt het verrichten van transacties in financiële instrumenten (bijvoorbeeld aandelen, opties, derivaten),

waarbij (kort gezegd) een onjuist of misleidend signaal uitgaat (of te duchten is), om de koers van een financieel instrument op een kunstmatig niveau te houden, waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of misleiding.

Het informatiemanipulatieverbod

Dit verbod verbiedt het verspreiden van informatie, waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat (of te duchten is) met betrekking tot aanbod / vraag naar de koers van financiële instrumenten, terwijl de verspreider van die informatie weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die informatie onjuist of misleidend is.

Voorbeelden van marktmanipulatie

In de Richtlijn Marktmisbruik en bij de toelichting bij het artikel van 5:58 Wft zijn verschillende voorbeelden genoemd van marktmanipulatie. Enkele van deze voorbeelden zullen hier worden besproken, maar er zijn andere voorbeelden denkbaar.

a.                    het samenwerken om een koers kunstmatig hoog te brengen, om vervolgens deze aandelen in één keer te verkopen, waarbij een forse koerswinst wordt behaald. Dit wordt in het Engels ook wel “pumping and dumping” genoemd en komt ook voor in de recente film “the Wolf Of Wallstreet”;

b.                   beleggingen in opties / derivaten, waarbij tegelijkertijd de koers van de derivaten wordt beïnvloed met koersmanipulerende mechanismen, waarbij de koers van het onderliggend aandeel wordt beïnvloed;

c.                    het aan- of verkopen van aandelen/effecten bij het sluiten van de handel, om zo beleggers die uitgaan van slotkoersen te misleiden. Dit wordt ook wel “marking the close” genoemd;

d.                   het samenwerken met personen om zo een blok te vormen (een machtspositie), als gevolg waarvan onbillijke voorwaarden kunnen worden opgelegd (dit wordt ook wel “cornering” genoemd);

e.                    het verspreiden van informatie op internet (denk aan Twitter of Facebook), waarbij onjuiste informatie wordt verstrekt om de koers omhoog of omlaag te drijven, terwijl de verspreider van deze onjuiste informatie op Twitter of een ander sociaal media dan al posities heeft. Dit wordt ook wel “scalping” genoemd.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van marktmanipulatie, maar er zijn verschillende praktijken waardoor de ‘markt’ wordt benadeeld.

Marktmanipulatie: strafbaar

Het Wetboek van Strafrecht heeft bepaald dat marktmanipulatie ook strafbaar is. De betreffende bepaling luidt (artikel 334 Wetboek van Strafrecht):

“Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door het verrichten van een leugenachtig bericht de prijs van koopwaren, fondsen of geldwaardig papier doet stijgen of dalen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboeten van de vijfde categorie.”

Toezicht door AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op naleving van de Wet op het financieel toezicht en dus ook op de vraag of er sprake is van overtreding van het marktmanipulatieverbod. De AFM kan zelf, in samenwerking met het Openbaar Strafrecht, aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM), maar kan ook zelf boetes opleggen.


Advocaat financieel recht

Indien u geconfronteerd wordt met een informatieverzoek van de AFM, is het raadzaam zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Alle informatie die u verstrekt in een vroeg stadium, kan uiteindelijk ook tegen u gebruikt worden. Het is daarbij verstandig te weten wat de AFM wel en wat de AFM niet mag en hoe uw juridische positie is.

U kunt uiteraard altijd vrijblijvend contact opnemen met mr. J. Hagers, advocaat financieel recht.

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form