Blogs van advocaten
in Amsterdam

“Ontgooglen”: je digitale verleden laten wissen door Google

“Ontgooglen”: je digitale verleden laten wissen door Google

De explosieve ontwikkeling van de digitale wereld brengt, naast grote voordelen, ook vele ongemakken met zich mee. Het digitale verleden kan iemand nog lang achtervolgen. Iedere internetgebruiker kan via de resultatenlijst van een zoekmachine een gestructureerd overzicht krijgen van persoonsgegevens op het internet, die kunnen potentieel betrekking hebben op tal van aspecten van het privéleven en die, zonder deze zoekmachine, niet of slechts zeer moeilijk met elkaar in verband hadden kunnen worden gebracht. 

Het recente Google Spain arrest, waarin het Hof van Justitie EU een “right to be forgotten” creëerde, biedt uitkomst voor voorgenoemd probleem. Deze noemenswaardige uitspraak heeft mogelijk verstrekkende gevolgen. Uit het arrest volgt dat een aanbieder van een internetzoekmachine die met zijn zoekmachine door derden op internet gepubliceerde of geplaatste informatie lokaliseert, tijdelijk opslaat en uiteindelijk ter beschikking stelt aan internetgebruikers, persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 2, sub b, van richtlijn 95/46 wanneer die informatie persoonsgegevens bevat. De verantwoordelijkheid van deze verwerking ligt bij de exploitant van de zoekmachine.

Wat is de consequentie van het arrest? De exploitant van de zoekmachine kan onder bepaalde voorwaarden verplicht zijn om van de resultatenlijst die na een zoekopdracht op de naam van een persoon wordt weergegeven, koppelingen te verwijderen. De plicht om te “ontgooglen” volgt wanneer de verwerking van persoonsgegevens, door de exploitant van een zoekmachine, de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens ernstig aantast. De exploitant van een zoekmachine heeft tevens de plicht om de legitimiteit van een dergelijk verzoek te onderzoeken in het kader van de richtlijnen voor bescherming van persoonsgegevens. Bij een gerechtvaardigd verzoek dienen de desbetreffende gegevens te worden verwijderen uit de zoekresultaten.

Juridisch advies over “ontgooglen”              

In iedere zaak waar het gaat om het al of niet gaat om privacygevoelige gegevens op het internet, is het cruciaal professionele juridische bijstand te zoeken. Blenheim advocaten kan zowel rechthebbenden als gebruikers van materiaal zonder toestemming in en buiten rechte bijstaan.

 

 

Categorieën

Juridisch actueel

Movie

Contact form