Advocaten voor vergunningen

Advocaten voor vergunningen

Vergunningen zijn belangrijk voor bedrijven en ondernemers.
Denk aan een omgevingsvergunning, evenementenvergunning, exploitatievergunning, en de schaarse vergunning waar een strikte vergunningprocedure voor geldt.
De regelgeving voor een schaarse vergunning is strenger geworden door de Dienstenrichtlijn en Dienstenwet. Daar kan een ondernemer zijn voordeel mee doen.
Bij problemen in de aanvraagprocedure van een vergunning of weigering of intrekking van een vergunning is het raadzaam een advocaat in te schakelen. Een vergunningprocedure kan soms problematisch verlopen en juridisch advies kan daarbij zinvol zijn.
Een vergunningspecialist van Blenheim kan u begeleiden bij het behouden of verkrijgen van een vergunning.


  • Schaars vergunningstelsel voor B&B’s in de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

  • Huisvestingsverordening Amsterdam over woningdelen (kamerverhuur)

  • Duur van een vergunning en verlenging vergunning

  • Handhaving AFM: intrekking AFM vergunning

  • Regelgeving voeding onder de loep: recall product uit winkels

Categorieën

Juridisch actueel

Movie

Contact form