Deborah
van Zanten
Praktijkgebieden

Deborah van Zanten

Deborah is advocaat in de advies- en procespraktijk, waarin zij zich vooral richt op bouwrecht, handelszaken en procesrecht.

Track Record

Deborah is sinds 2013 advocaat en sinds juni 2016 verbonden aan Blenheim. 

Deborah heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten Burgerlijk procesrecht als hoofdrechtsgebied, en litigation en verbintenissenrecht als sub rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.

Deborah spreekt Nederlands en Engels.

Gepubliceerde Artikelen