Sancties en handhaving regels horeca

De gemeente heeft diverse sancties die gebruikt kunnen worden bij handhaving. Eén van de mogelijkheden is ook de schorsing van de DHW-vergunning voor maximaal 12 weken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de Drank- en Horecawet vergunning volledig in te trekken bij overtreding van de Drank- en Horecawet. De sancties die in de horeca opgelegd kunnen worden, betreffen:

  • intrekken van de horecavergunning (artikel 31 Drank- en Horecawet);
  • schorsen van de horecavergunning (artikel 32 Drank- en Horecawet);
  • last onder dwangsom of bestuursdwang (artikel 125 Gemeentewet);
  • sluiting van de horeca inrichting (artikel 174 Gemeentewet);
  • het verwijderen van bezoekers (artikel 36 Drank- en Horecawet);
  • bestuurlijke boete (artikel 44 Drank- en Horecawet);
  • three strikes out (artikel 19a Drank- en Horecawet).

Daarnaast zijn strafrechtelijke sancties in de horeca mogelijk op basis van de Wet Economische Delicten in samenhang met diverse artikelen van de Drank- en Horecawet. Een horecaondernemer die een sanctie opgelegd krijgt, kan tegen een bestuurlijke sanctie bezwaar maken tegen de opgelegde sanctie. Bij afwijzing van het bezwaar kan beroep aangetekend worden. Een horeca-advocaat kan voor de horeca-ondernemer bezwaar of beroep instellen tegen een opgelegde sanctie. Rechtsbescherming voor de horecaondernemer is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Gepubliceerde Artikelen