Verzekerden en advocaten opgelet!

Verzekerden en advocaten opgelet!

Recentelijk stelde ik mij voor een cliënt die een rechtsbijstandverzekering heeft lopen bij DAS. Het betreft een kantonzaak. Nadat ik mij gesteld had ontving ik de formele bevestiging van DAS en viel mij op dat niet DAS opdrachtgever zou worden maar verzekerde zelf.

Navraag leerde dat bij zaken waar geen verplichte procesvertegenwoordiging nodig is, niet DAS maar verzekerde zelf opdrachtgever wordt. Een cruciaal verschil omdat de facturen dan door verzekerde direct betaald moeten worden. Verzekerde kan deze facturen vervolgens pas na afloop van de procedure indienen bij de verzekeraar!

Dit heeft een enorm nadelig gevolg voor de verzekerde die denkt verzekerd te zijn, maar eerst (aanzienlijke) bedragen zelf moet gaan voorschieten, misschien wel voor jaren. Met het extra grote nadeel dat DAS de kosten achteraf niet redelijk of noodzakelijk kan vinden.

Maar ook voor ons als rechtsbijstandverlener is dit nadelig omdat men opeens toch moet nadenken over zekerheid die zich zal vertalen in het vragen van een voorschot. Ook moet extra voorzichtigheid worden betracht aan wie de opdracht bevestigd wordt in verband met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Uitgangspunt rechtsbijstandverzekering

Het uitgangspunt van een rechtsbijstandverzekering bij DAS is dat de verzekerde hulp krijgt van de juridisch specialisten van DAS. Indien er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure geeft DAS de vrije keuze tussen een specialist van DAS of een externe rechtshulpverlener. Dit wordt ook wel de Vrije Keuze van Rechtshulpverlener (VKR) genoemd. Deze keuze geeft DAS aan de hand van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 7 november 2013. Hierin besliste het Hof dat ook al is bij een gerechtelijke of administratieve procedure het inschakelen van een advocaat niet wettelijk verplicht, rechtsbijstandsverzekeraars toch de vrije advocaatkeuze aan hun verzekerden moeten geven.

Of DAS vervolgens opdrachtgever wordt of de verzekerde hangt af van de noodzakelijkheid van de inschakeling van een externe rechtshulpverlener. Als DAS van mening is dat de verzekerde vertegenwoordigd moet worden door een externe partij dan is DAS opdrachtgever, hetgeen het geval zal zijn bij niet kantonzaken. DAS betaalt dan na afloop van de procedure de behandelkosten direct aan de externe rechtshulpverlener. Indien verzekerde kiest voor een externe rechtshulpverlener waarbij geen verplichte rechtsbijstand geldt, dan is de verzekerde de opdrachtgever. In dat geval is de verzekerde verantwoordelijk voor de afspraken en kwaliteit van de rechtshulpverlener.

Men zou nu kunnen denken oké dat geldt dus voor kleinere zaken waar geen verplichte procesvertegenwoordiging speelt en dus misschien een kleiner belang. Een procedure kan echter wel jaren duren. Juist voor die onzekerheid wenst een verzekerde zich in te dekken door middel van een verzekering. Daarbij geldt dat ook in de gevallen dat DAS wel opdrachtgever wordt, betaling pas achteraf na afloop van de procedure zal plaatsvinden, hetgeen grote onzekerheid met zich meebrengt.

Het vragen van een voorschot aan verzekerde kan die onzekerheid in geen geval dekken, hetgeen mogelijk - bij meerdere van dit soort zaken per jaar - voor een advocatenkantoor tot liquiditeitsproblemen kan leiden.

Iets waar de rechtsbijstandverlener en verzekerde in ieders belang goed over moeten spreken, nog voordat de opdracht verstrekt wordt!

Heeft u een geschil en/of vragen over (de mogelijke dekking van) uw rechtsbijstandverzekering? Onze procespraktijk staat voor u klaar om u hier vrijblijvend mee op weg te helpen en - indien nodig - aanvullend te adviseren. U kunt hiervoor contact opnemen met Deborah van Zanten (dvanzanten@blenheim.nl).

Deborah
van Zanten

Gepubliceerde Artikelen