Koop onroerend goed: 10% boete bij wanprestatie; advocaat bespreekt uitspraak

Lees verder

Advocaat over onrechtmatige publicatie over TV persoonlijkheid

Lees verder

Kwetsen, choqueren en verontrusten, mag dat zomaar?

Lees verder

Loonsacties bij het niet meewerken aan re-integratieverplichtingen en controlevoorschriften bij ziekte

Lees verder

Onze advocaat bestuursrecht over de toezegging ambtenaar gemeente.

Lees verder